3 věci, kterými se neřídit při výběru podílového fondu

By | 19.9.2017

Dnes jsem pro Vás se společností Phoenix Investor připravili přehled 3 často se opakujících chyb při výběru podílových fondů.

 „Investování do cenných papírů se liší od běžných nákupů. Neplatí zde úměry, na které jsme zvyklí při výběru oblečení, auta, dovolené apod. Například, pokud investujete na základě historických výkonností podílového fondu, pravděpodobnost toho, že budete zklamaní z výnosu své investice se téměř rovná jistotě. Na druhou stranu, pokud si vyberete termín dovolené na základě historických údajů o počasí, je pravděpodobnost toho, že Vám počasí bude na dovolené přát, poměrně vysoká“, přibližuje specifika podílových fondů Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor

 Vstupní poplatek

Investice do podílových fondů jsou zpravidla zatíženy tzv. vstupním poplatkem, který si investiční společnost „strhává“ z počátečního vkladu. Tj. pokud investujete 10 000 Kč do podílového fondu se vstupním poplatkem 3 % hrazeným právě z investované částky, investiční společnost si z 10 000 Kč „ponechá“ 300 Kč a za zbylých 9 700 Kč nakoupí klientovi cenné papíry.

Vstupní poplatek činí nejčastěji:

  • 3 % – 5,75 % u akciových podílových fondů
  • 3 % – 5 % u dluhopisových podílových fondů
  • 0 % – 2 % u fondů peněžního trhu a fondu krátkodobých investic

 

Výše vstupního poplatku však žádným způsobem neslouží jako indikátor „kvality“ podílového fondu (pokud bychom se drželi dogmatu, že čím vyšší cena, tím vyšší kvalita). Viz níže uvedené korelační grafy akciových podílových fondů, ze kterých je patrné, že tato úměra (vyšší vstupní poplatek = vyšší zhodnocení) neplatí.

 

Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora

Benchmark

Velká část podílových fondů má ve svém statusu uvedenu informaci o benchmarku, který se tento podílový fond snaží překonat. Např. pokud akciový podílový fond má jako benchmark index S&P 500, znamená to, že se tento podílový fond snaží překonat výkonnost indexu S&P5 500. To, že má podílový fond určený benchmark neznamená, že musí nutně investovat do cenných papírů v rámci tohoto indexu. Řada podílových fondů investujících globálně má jako benchmark MSCI World, nijak se však neřídí strukturou tohoto indexu.

Ovšem, výkonnostmi podílových fondů majících stejný benchmark mohou být velké rozdíly. Viz níže struktura pětiletých výkonností akciových podílových fondů, které mají jako benchmark index S&P 500.

Historická výkonnost

To nejlepší nakonec. Riziko investic dle historických výkonností je častým tématem článků zaměřených na osobní finance. Pojďme se na tuto základní chybu podívat z trošku jiného úhlu.

Zkoumali jsme výkonnosti 905 akciových podílových fondů v letech 2013–2016 a:

  • 16,57 % podílových fondů vykázalo kladnou výkonnost ve všech letech sledovaného období
  • žádný zpodílových fondů se neumístil více než 2x po sobě v TOP 10 nejvýkonnějších fondů
  • pouze 3 podílové fondy se svými výkonnostmi umístily vTOP 20 nejvýkonnějších podílových fondů alespoň 3x v řaděa
  • 24 fondů se ve sledovaném období objevilo mezi TOP 20 nejvýkonnějšími fondy i mezi TOP 20 fondy snejnižší výkonností,

 

I pokud budete investovat do podílového fondu, který svými historickými výkonnostmi překonával své „konkurenty“, je vyšší pravděpodobnost toho, že v příštích 3 letech vykáže tento fond alespoň jeden ztrátový rok či spadne svou výkonností mezi nejméně výkonné fondy, než že tento podílový fond bude i nadále patřit mezi ty nejvýkonnější.

[Celkem: 6    Průměr: 4.3/5]