4 věci, které ovlivňují výnosy dluhopisů

By | 13.11.2017
  1. Riziko úpadku

S klesající důvěryhodností dlužníka roste cena, za kterou jsou mu investoři ochotni půjčit. Například, zatímco Německo si ke konci října roku 2017 půjčovalo u dluhopisů se splatností 10 let s výnosem 0,386 %, v nepříliš dobré ekonomické kondici zmítající se Itálie si u stejného typu dluhopisů půjčovala s výnosem 1,94 %, Řecko pak dokonce za 5,537 %.

Důvěryhodnost samozřejmě ovlivňuje i výnosy korporátních dluhopisů.

 

  1. Úrokové sazby

Aby byly investice do nich zajímavé, musí emitenti dluhopisů nabídnout výnos, který je konkurenceschopný vůči alternativním produktům. Například, pokud se úrokové sazby 5 letých termínovaných vkladů pochybují kolem 3 % p.a., „průměrný“ emitent by  měl nabídnout úrok minimálně stejný či mírně vyšší.

  1. Očekávaná míra inflace

Čím vyšší je očekávaná míra inflace, tím vyšší výnos dluhopisů investoři očekávají. V praxi se můžeme setkat s dluhopisy s pevně stanoveným úrokem a dluhopisy, jejichž úrok je vázán na inflaci. Zatímco úrok prvního typu dluhopisů zůstává v čase stejný, investoři do dluhopisů vázaných na inflaci musí počítat s výchylkami ve zhodnocení, kdy v době růstu inflace dochází k navyšování úroku a v době poklesu inflace pak k poklesu úroku

 

  1. Politiky centrálních bank a psychologické faktory

 

V posledních 5 letech (2012  -2017) byly výnosy dluhopisů členských států eurozóny a dluhopisy velkých nadnárodních firem (zejména ty s delší splatností) ovlivněny uvolněnou monetární politikou ECB, jež má za cíl snížit náklady na obsluhu dluhu v jednotlivých členských státech eurozóny. Tato opatření byla směřována zejména na tzv. periferní země jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Portugalsko, Irsko (byť do portfolia ECB jsou skupovány státní dluhopisy všech členských zemí eurozóny).

Zároveň, v dobách nejistoty investoři zpravidla prodávají rizikové investice, mezi které lze zařadit i dluhopisy méně vyspělých zemí či zemí s vysokou mírou zadlužení a nízkým ekonomickým růstem, a své peníze naopak směřují do tzv. bezpečných přístavů, tj. státních dluhopisů zemí, jako jsou Německo, USA, Japonsko, Švýcarsko, Nizozemí a částečně také Francie, Velká Británie.

V této situaci si vyspělé země mohou dovolit nabízet dluhopisy s nižším úrokem než je běžné a naopak, země s horším fundamentem musí investory lákat na vyšší než běžné úroky.

 

 

Připraveno ve spolupráci se společností Phoenix Investor