Abenomika

Byla pojmenována podle ekonomického programu japonského premiéra jménem Shinzo Abe. Abenomika se snaží napravit dvě dekády stagnace cestou zvyšování peněžní zásoby, zvyšování vládních výdajů a zavedením reforem na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky.