Absolutní index návratnosti

Je akciový index, který se používá k měření absolutních výnosů složený z pěti nebo šesti dalších indexů. Absolutní index se využívá k porovnávání celkových absolutních výnosů zveřejněných trhem hedgeových fondů oproti jednotlivým hedgeovým fondům.