Absolutní výhoda

Je schopnost země, jednotlivce, společnosti nebo oblasti vyrábět zboží nebo poskytovat službu za nižší jednotkovou cenu, než kdokoliv jiný. Ti, kteří mají absolutní výhodu, mohou produkovat výrobky anebo poskytovat služby za použití menšího množství zdrojů nebo využívat efektivnější proces než jiná skupina produkující stejný výrobek nebo poskytující stejnou službu.