Accounts payable

Jsou závazky dlužníka obvykle vyplývajících z nákupu výrobků nebo služeb.