Agregátní poptávka

Je pojem označující souhrn poptávek všech subjektů na trhu po všech výrobcích i službách.