Akcionář majoritní

Jedná se o akcionáře, který buď sám anebo ve spojení s dalším či dalšími akcionáři má nejvyšší podíl (procento) na základním kapitálu akciové společnosti. Tato skutečnost je důležitá pro hlasování na valné hromadě, kde mají akcionáři za každou akcii zpravidla jeden hlas. V případě, že společnost emitovala akcie různé nominální hodnoty, může být poměr hlasů upraven například tak, že za každých 100 korun jmenovité hodnoty akcie připadá akcionáři jeden hlas.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]