Akcionář minoritní

Jedná se o akcionáře, který nevlastní největší počet akcií dané společnosti a ani nejedná s dalšími akcionáři ve shodě, která by jim toto majoritní postavení zajistila. Tato skutečnost je důležitá pro hlasování na valné hromadě, kde mají akcionáři za každou akcii zpravidla jeden hlas. V případě, že společnost emitovala akcie různé nominální hodnoty, může být poměr hlasů upraven například tak, že za každých 100 korun jmenovité hodnoty akcie připadá akcionáři jeden hlas.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]