Akciová dividenda

Je dividenda vyplacená v podobě akcií. Pro firmu je tento typ dividendy výhodný, protože nedochází k úbytku peněžních prostředků.