Akciová společnost

Obchodní společnost, jejíž základní kapitál je tvořen příjmem z emise akcií (veřejným/neveřejným). Minimální základní kapitál s neveřejnou emisí akcií činí 2 miliony Kč, minimální základní kapitál společnosti s veřejným úpisem akcií činí 20 milionů Kč. Podílníci (akcionáři) této společnosti ručí za její závazky do výše svých podílů.