Akvizice

Získání/převzetí podniku či podílu v něm, nebo získávání nových zákazníků vlastní aktivitou.