Amortizace

(účetnictví) Morální či fyzické opotřebení dlouhodobého majetku společnosti, jež je v účetnictví zaznamenáno formou odpisů (daňových či účetních).