Anglická nebo holandská aukce? Pro co se hodí?

By | 21.4.2014

V aukční síni Sotheby’s padl v roce 2013 jeden z jejích rekordů. Vydražila za rekordní sumu 76,3 milionu švýcarských franků, což je v přepočtu 1,7 miliardy korun, velký a krásný diamant Pink Star. Sice jej nakonec kupující nezaplatil, takže aukční síň jej jako ručitel musela koupit, ale to nic nezměnilo na rekordním výsledku. V této nejstarší a největší aukční společnosti, která především pořádá aukce výtvarného umění a starožitností, se používá typ anglické aukce. Při ní je většinou stanovena minimální vyvolávací cena, která se zvyšuje podle zájmu dražitelů. Je to nejběžnější a nejrozšířenější typ aukce, ale ne jediný. Při prodeji zboží s krátkou trvanlivostí, například u ryb a květin, se využívá holandský typ dražby, při němž cena naopak klesá.

V Babyloně se konaly pravidelné aukce žen

Aukce je forma obchodování, při níž se konečná cena stanoví až v průběhu soutěže neboli dražby, které se zúčastní minimálně dva zájemci. Ti podávají veřejně nebo neveřejně svoje cenové nabídky a předmět či zboží nakonec získá ten, kdo dá nejvyšší nabídku. Úspěšný zájemce se nazývá vydražitel a má právo i povinnost uzavřít kupní smlouvu. Přestože dražby zůstaly až do dneška až na několik speciálních komodit spíše ojedinělým typem obchodování, sahají hluboko do minulosti. Už prý v biblickém Babyloně se konaly pravidelné aukce žen, s nimiž chtěli noví majitelé uzavřít svazek manželství. Bylo to proto, že bez aukce bylo manželství nelegální.

Nejobvyklejší je anglická aukce

Do současnosti byly nejobvyklejší dražby uměleckých děl, starožitností, květin, ryb či zabavených věcí v rámci exekucí či policejních a celních razií. Po nástupu e-shopů začaly být oblíbené elektronické dražby nejrůznějšího zboží. Nejobvyklejším typem dražby je anglická aukce. Při ní se stanoví minimální vyvolávací cena a dražitelé pak v rámci soutěže cenu zvyšují. Zájemci podávají své ceny veřejně, ostatní tak znají aktuální cenu a mohou svoji nabídku přizpůsobit. Vyvolávač neboli licitátor dražbu ukončí v momentě, kdy už v daném termínu nikdo vyšší nabídku nenabídne.

Holandská aukce jsou nejčastější u květin

Opačným typem než anglická dražba je holandská aukce. Oproti anglické se předem stanoví hodnota, která přesahuje pravděpodobnou nejvyšší cenu daného zboží a v krátkém časovém intervalu se tato cena snižuje. Jakmile snižující se cenu první zájemce akceptuje, zboží je prodáno. Holandská dražba umožňuje získat prodávajícímu vyšší prodejní cenu a zároveň probíhá velmi rychle. Během několika minut je zboží prodáno. Podstata je v tom, že dražitel nabízí cenu, která se rovná jeho subjektivnímu hodnocení. Je proto většinou vyšší než kdyby se rozhodoval při postupu od nejnižší vyvolávací ceny, kde už může brát v úvahu počet zájemců i nabízené ceny. Holandské aukce jsou nejznámější u květin a ryb, tedy u zboží, které je nutné co nejrychleji dostat na trh.

Další typ aukce: obálková metoda

Existují další varianty základních typů aukcí, například obálková metoda, která se využívá při veřejných soutěží. Vyhrává ten, kdo nabídne nejnižší cenu. Jsou také aukce s tzv. výkupní cenou, kdy probíhá normální dražba, ale předem, nebo v průběhu dražby je stanovena výkupní cena a termín ukončení dražby. Pokud někdo akceptuje výkupní cenu, zboží okamžitě získá a dražba končí. V případě, že na výkupní cenu nikdo nereaguje v daném termínu, zboží získá zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou. Aukce s rezervovanou cenou jsou dražby, při nichž nemusí být předmět prodán, pokud nabídka nedosáhne rezervované ceny. Obrácená aukce je dražba, která má za cíl co nejvíce snížit cenu nabízené služby. Připomíná obálkovou metodu.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]