Auditor

Je osoba vykonávající audit. Jedná se o nestranného znalce, jenž má za cíl důkladně a kriticky zhodnotit hospodaření firmy v oblastech jako účetnictví, daně nebo finance. Auditor musí být zaregistrován u příslušného orgánu a pro výkon své profese je povinen složit předepsané zkoušky.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]