Aukce

Neboli aukční režim je způsob obchodování automatických obchodů, jehož podstata spočívá ve shromažďování požadavků na nákup a prodej cenných papírů, kdy v určitém okamžiku dojde k zafixování jejich ceny a ke spárování zadaných požadavků. Aukční režim funguje na principu cenové priority, to znamená, že objednávka s „výhodnější“ cenou (nižší prodejní, vyšší nákupní) má přednost před ostatními.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]