Author Archives: finslovnik

Majitelům tepelných čerpadel, těm je hej

Tepelná čerpadla získávají energii z volně dostupných zdrojů, tj. větru, vody, geotermálního tepla, odpadového tepla. Díky tomu, tepelná čerpadla mají dlouhodobě nízké náklady na provoz, bez ohledu na aktuální ceny komodit na světových trzích. Jsou to právě majitelé tepelných čerpadel, kdo se před nadcházející zimou nemusí strachovat o to, jak nedávné zvýšení cen elektřiny a plynu dopadne na jejich rodinné rozpočty. Pokud tedy aktuálně hledáte nový zdroj tepla pro Vaši nemovitost, vezměte tepelná čerpadla v potaz.

 

Dnes na českém trhu dostupná tepelná čerpadla jsou schopna vyrobit dostatek tepla či teplé vody pro celé bytové domy, nemusíte mít tedy obavu, že čerpadlo nezvládne se o Vás „postarat“ v krutých mrazech. Toto se může stát pouze v případě, že si pořídíte špatný typ tepelného čerpadla s nízkým výkonem, případně pokud Vaše tepelné čerpadlo bude nesprávně instalováno. Tomu však můžete snadno předejít, a to:

 

 • Koupi tepelného čerpadla budete řešit s prodejcem, který má ve své nabídce více typů jednotek, např. vzduch / vzduch, vzduch/voda, voda/voda.
 • Tepelné čerpadlo si koupíte u prodejce, který má dohledatelné reference, zkušenosti s provozem tepelného čerpadla v podmínkách podobných těm Vaším apod.
 • Svůj výběr omezíte na čerpadla, která disponují Evropskou značkou kvality Q, která Vám jako zákazníkovi dává řadu jistot, viz zde.
 • Instalaci tepelného čerpadla necháte provést pracovníky, kteří s těmito pracemi mají bohaté zkušenosti. Nekvalitně provedená instalace nejenže může snížit výkon tepelného čerpadla, ale také zkrátit jeho životnost. Někteří prodejci takovým týmem pracovníků disponují, takové prodejce preferujte při svém výběru. Zároveň, nenechte se dotlačit do situace, kdy Vám tepelné čerpadlo instaluje stavební firma. Zkušený tým instalující tepelná čerpadla nejenže ví, jak vnitřní a venkovní jednotku čerpadla správně složit a propojit, ale také to, kam je vhodné tyto jednotky umístit tak, aby Vás nerušil provoz tepelného čerpadla, vibrace pracující jednotky apod.

 

Zdroj tepla je často investice v řádu stovek tisíc korun, od které očekáváte, že se Vám vyplatí. Nesnažte se tedy ušetřit řádově tisíce korun na kvalitě tepelného čerpadla, draze byste za to zaplatili.

ATL, BTL – marketing

ATL (Above the Line) zahrnuje marketingové kanály zaměřené na masu. Účelem těchto marketingových sdělení je zvyšování povědomí o značce a positioning. Mezi marketingové kanály používané pro ATL sdělení patří například:

 • televize (video spot, product placement, sponzoring pořadu)
 • rádio
 • tisk (inzerce v tištěných médiích)
 • outdoorová reklama (billboardy, bigboardy)
 • internet (ne však sdělení cílená na konkrétní uživatele)

V rámci nákupního procesu, ATL sdělení cílí na potenciální zákazníky v ranné fázi nákupního procesu. K měření úspěšnosti ATL sdělení slouží metriky:

 • dosah
 • frekvence
 • kumulovaná sledovanost v populaci

 

BTL (Below the Line) zahrnuje marketingové kanály zaměřené na konkrétní potenciální zákazníky. Účelem těchto sdělení je podpora prodeje. Mezi kanály používané pro BTL sdělení patří:

 • placená inzerce ve výsledcích vyhledávání
 • marketing na sociálních sítích
 • obsahový marketing
 • event marketing
 • direct marketing
  • e-mail marketing
  • distribuce letáků
  • telemarketing

 

BTL sdělení cílí na potenciální zákazníky v pokročilé fázi nákupního procesu. K měření úspěšnosti BTL sdělení slouží metriky:

 • návštěvy kamenných poboček
 • návštěvy internetových stránek
 • míra zapojení ve vztahu k online marketingovým kanálům (nárůst fanoušků, komentářů apod.)
 • prodeje

 

S rostoucí oblibou internetu postupně roste i objem prostředků investovaných do BTL sdělení, jejichž hlavní výhodou je snadná měřitelnost a možnost rychlému přizpůsobení sdělení aktuálnímu vývoji.

 

Reklamní tip: Navštivte školení marketingu společnosti ICT PRO

Phoenix Investor: Bitcoin nepřináší nic nového a není ani poslední v řadě „senzací“

Na otázky spojené s přitažlivostí virtuálních měn a tím, co dělá podobné investiční příležitosti tak atraktivní odpovídal Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor.

 

Co dělá virtuální měny tak přitažlivé?

 

Bitcoin z investičního hlediska nepřináší moc nového. Jedná se o nový fenomén, který se dostal na úroveň, kde jej začínají vnímat i „běžní“ lidé. Podobným novým fenoménem byly v historii např. tulipánové cibule, čaj, koření, kožešiny, železniční doprava.

Bitcoin nyní více než ze své funkčnosti těží z toho, že do něj začínají investovat lidé, kteří nemají hlubší povědomí o tom, proč Bitcoin vznikl a jakou má plnit úlohu. Bitcoinu pomáhá to, že byl a částečně stále je novým elementem a lidé do něj investují v rámci stádovosti, což je běžný jev behaviorální ekonomiky. Čím méně máme vlastních zkušeností s konkrétním předmětem, tím více jsme závislí na hodnocení jiných. Tento jev dal vzniknout všemožným recenzním portálům, průvodcům apod.

 

Jak riziková je tato investice v porovnání s ostatními typy aktiv?

 

V globálním měřítku do Bitcoinu investuje pouze zlomek populace. Počet článků v médiích věnovaných této virtuální měně reflektuje počet investorů pouze omezeně. Z tohoto důvodu jeho cena skutečně může dále růst tak, jak do systému budou přicházet jak noví investoři, tak stávající investoři budou navyšovat svoji expozici.

Všechny investice s sebou nesou určité riziko. Vám jako investorovi může zlomit vaz i mírný pokles cen aktiv v době, kdy jste si na investice půjčil či využil pákových efektů. Na druhou stranu, v okamžiku, kdy investujete pouze malou část svých volných finančních prostředků do aktiva, jehož cena klesne třeba o 30 %, nemusí to pro Vás představovat žádnou finanční tragédii. Díky nízké expozici do těchto aktiv si navíc můžete dovolit čekat na dobu, kdy se cena opět zvýší.

U virtuálních měn je požít v tom, že jejich cena není ničím podložena, pomineme-li náklady na jejich těžbu. Z ostatních aktiv jsou virtuální měny nejvíce podobné komoditám, v neprospěch Bitcoinu hraje to, že nemá de facto žádné jiné využití, např. cenné kovy jsou používány ve šperkařství či průmyslu, což jejich cenu dělá více zranitelnou na výrazné výkyvy.

Virtuální měny bych přirovnal k elektronickým žetonům v kasinu, kde také můžete velmi rychle přijít k vysokým ziskům, ale záhy také o vše přijít. Podle mého názoru, seriózní finanční poradce nemůže svému klientovi takový typ investice doporučit.

Proč jsou virtuální měny populární právě teď?

Virtuální měny už si jednu „pohádku“ prožily, to když je ve velké míře začínali využívat obyvatelé Číny, pro které byl Bitcoin jednou z mála možností přístupu na zahraniční devizové trhy. Přítrž dalšímu růstu tenkrát učinila vláda Číny, která možnosti obchodování s Bitcoinem výrazně omezila.

Současný boom může dát všeobecnou vysokou mírou aktiv ve světě způsobeného léty tištění peněz centrálními bankami. Zatímco výnosy dluhopisů již nemají moc kam klesat a ceny akcií nabízí růst omezený fundamentem jejich emitentů, možnosti růstu ceny Bitcoinu jsou víceméně neomezené.

Zde se dostáváme k dalšímu jevu a tím je vyšší náchylnost na výkyvy cen u aktiv, do kterých investují převážně malí individuální investoři, kteří nemají s investováním všeobecně velké zkušenosti.  Zatímco zkušený portfolio manažer dokáže psychicky unést případný pokles kurzu, případně tyto poklesy využít k výhodným nákupům, drobný investor, který v rámci mánie investoval do Bitcoinu peníze na vzdělání svých dětí či vlastní bydlení, tyto poklesy ustojí hůře.

Co může přijít po virtuálních měnách?

V rámci technologického pokroku je snazší určit technologie, které jsou odsouzeny „k záhubě“, výrazně těžší je ale správně určit technologie, které vyhrají souboj o to stát se „mainstream“. Například, dnes lze snadno ukázat prstem na fosilní paliva coby zdroj energie, který má to nejlepší za sebou. Která technologie však fosilní paliva nahradí? U automobilů není vůbec jisté, že to bude elektřina, ve hře je více technologií.

Pokud se podíváme do historie a učebnic behaviorální ekonomiky, pro napodobení dosavadního úspěchu virtuálních měn je třeba splnit tyto podmínky:

 • musí se jednat o novou investiční příležitost či „starou“ příležitost s novým příběhem (např. takzvaný „supercyklus“ u ropy na konci minulé dekády, kdy cena ropy vyšplhala na 150 USD s potenciálem růstu na 250 USD za barel, dnes se však černé zlato prodává za cca poloviční cenu)
 • musí existovat něco jako faktor „vzácnosti“
 • rozšířenost aktiva musí prolomit blíže nespecifikovanou hranici zájmu, kdy se informace o něm začne šířit i mezi běžnými lidmi

 

Je jisté, že v budoucnosti budou psát příběh podobný Bitcoinu i jiná aktiva, ať už to budou „nudné“ věci typu některý z cenných kovů či ty více „fantastické“ v podobě pozemků na Marsu.

Pokud se taková příležitost objeví, je zásadní zachovat si chladnou hlavu a schopnost kritického myšlení.

 

 

 

Podílové fondy & daně z příjmu v roce 2018

Zisky z investic do podílových fondů nejsou zdaněny v případě, že doba mezi nabytím cenných papírů (informace uvedená na konfirmaci obchodu) a jejich prodejem (opět, informace uvedená na konfirmaci) přesáhne 3 roky. V případě, že jste do podílových fondů investovali pravidelně a následně jste také postupně své investice odprodávali, platí pro určení splnění časového testu metoda FIFO (first in – first out), tj. nejdříve odprodáváte podílové listy, které jste nakoupili jako první.

Daň z příjmu fyzických osob neplatíte ani v případě, že jste nesplnili časový test, ale příjmy z prodeje podílových listů zároveň nepřesáhly 100 000 Kč. Pozor na skutečnost, že zákon zde nepočítá se zisky, ale příjmy, tj. pokud jste v roce 2016 nakoupili podílové listy v hodnotě 90 000 Kč a v roce 2017 tyto podílové listy prodáváte za cenu 120 000 Kč, činí příjmy z prodeje cenných papírů 120 000 Kč, tj. nejedná se o příjmy osvobozené od daně.

Zároveň, hranice 100 000 Kč se počítá jako součet všech odprodejů v rámci zdaňovacího období, tj. pokud prodáte natřikrát cenné papíry v hodnotě 40 000 Kč, opět se nejedná o příjem osvobozený od daně.

Pokud jde o samostatné zdanění, k němu dochází za použití 15% sazby, kterou je zdaněn daňový základ, jež je výsledkem rozdílu „příjmy – prokazatelné výdaje“. Prokazatelné výdaje je v tomto případě cena zakoupených podílových listů, příjmy pak peníze získané odprodejem těchto cenných papírů.

Zdanění příjmů z prodeje podílových fondů definuje §10 zákona o dani z příjmu fyzických osob, jedná se o příjem z tzv. kapitálového majetku. Je důležité vědět, že:

 • daňové přiznání podávají i zaměstnanci
 • případná ztráta nesnižuje celkový základ daně. Tj. pokud podnikáte a v rámci obchodování s cennými papíry jste vykázali ztrátu, o tuto ztrátu si není možné snížit základ daně
 • ze zisku z obchodování s cennými papíry se neplatí sociální ani zdravotní pojištění

 

Připraveno ve spolupráci s Phoenix Investor

Interiérové farby

4 věci, které ovlivňují výnosy dluhopisů

 1. Riziko úpadku

S klesající důvěryhodností dlužníka roste cena, za kterou jsou mu investoři ochotni půjčit. Například, zatímco Německo si ke konci října roku 2017 půjčovalo u dluhopisů se splatností 10 let s výnosem 0,386 %, v nepříliš dobré ekonomické kondici zmítající se Itálie si u stejného typu dluhopisů půjčovala s výnosem 1,94 %, Řecko pak dokonce za 5,537 %.

Důvěryhodnost samozřejmě ovlivňuje i výnosy korporátních dluhopisů.

 

 1. Úrokové sazby

Aby byly investice do nich zajímavé, musí emitenti dluhopisů nabídnout výnos, který je konkurenceschopný vůči alternativním produktům. Například, pokud se úrokové sazby 5 letých termínovaných vkladů pochybují kolem 3 % p.a., „průměrný“ emitent by  měl nabídnout úrok minimálně stejný či mírně vyšší.

 1. Očekávaná míra inflace

Čím vyšší je očekávaná míra inflace, tím vyšší výnos dluhopisů investoři očekávají. V praxi se můžeme setkat s dluhopisy s pevně stanoveným úrokem a dluhopisy, jejichž úrok je vázán na inflaci. Zatímco úrok prvního typu dluhopisů zůstává v čase stejný, investoři do dluhopisů vázaných na inflaci musí počítat s výchylkami ve zhodnocení, kdy v době růstu inflace dochází k navyšování úroku a v době poklesu inflace pak k poklesu úroku

 

 1. Politiky centrálních bank a psychologické faktory

 

V posledních 5 letech (2012  -2017) byly výnosy dluhopisů členských států eurozóny a dluhopisy velkých nadnárodních firem (zejména ty s delší splatností) ovlivněny uvolněnou monetární politikou ECB, jež má za cíl snížit náklady na obsluhu dluhu v jednotlivých členských státech eurozóny. Tato opatření byla směřována zejména na tzv. periferní země jako jsou Španělsko, Itálie, Řecko, Portugalsko, Irsko (byť do portfolia ECB jsou skupovány státní dluhopisy všech členských zemí eurozóny).

Zároveň, v dobách nejistoty investoři zpravidla prodávají rizikové investice, mezi které lze zařadit i dluhopisy méně vyspělých zemí či zemí s vysokou mírou zadlužení a nízkým ekonomickým růstem, a své peníze naopak směřují do tzv. bezpečných přístavů, tj. státních dluhopisů zemí, jako jsou Německo, USA, Japonsko, Švýcarsko, Nizozemí a částečně také Francie, Velká Británie.

V této situaci si vyspělé země mohou dovolit nabízet dluhopisy s nižším úrokem než je běžné a naopak, země s horším fundamentem musí investory lákat na vyšší než běžné úroky.

 

 

Připraveno ve spolupráci se společností Phoenix Investor

Aktivně vs. pasivně řízené podílové fondy

Které z nich dosahují lepších výsledků? Podle zprávy ratingové agentury Standard & Poor’s (viz zde) jednoznačně ty pasivně řízené. Existují však rozdíly mezi výkonnostmi aktivně či pasivně řízených fondů v závislosti na struktuře portfolia, konkrétně:

 • vpřípadě fondů investujících do akcií velkých firem, portfolio manažeři dosahují horších výsledků v 66 % případů
 • vpřípadě fondů investujících do akcií středně velkých firem, portfolio manažeři dosahují horších výsledků v 89,37 % případů
 • vpřípadě fondů investujících do akcií malých firem (tzv. small caps), portfolio manažeři dosahují horších výsledků v 85,54 % případů

V čem je rozdíl?

Pasivně řízené fondy nakupují do svého portfolia automaticky všechny akcie daného indexu, a to v poměru, v jakém se tyto cenné papíry podílí na valuaci daného indexu.

Na druhou stranu, podílový fond řízený portfolio manažerem (tj. aktivně řízený fond) do svého portfolia může koupit pouze vybrané akcie z daného indexu. Portfolio manažer si tak může vybrat pouze cenné papíry, které podle něj mají nejlepší potenciál do budoucna.

Pasivně řízené fondy mají za cíl kopírovat vývoj svého indexu. Aktivně řízené fondy pak mají ambici vývoj indexu překonávat (tj. v době růstu dosahovat vyšších zisků, v době poklesů trhu eliminovat ztráty).

Pasivně řízení fondy vykazují nižší úroveň poplatků, což má dále pozitivní vliv na jejich výkonnost.

Proč stále existují aktivně řízené podílové fondy?

Pasivně řízené fondy se těší rostoucímu zájmu už od 80. let minulého století, kdy se „klasičtí“ portfolio manažeři již nemohli spoléhat na jistotu rostoucích cen na finančních trzích (v 80. letech minulého století došlo k recesi americké ekonomice, ropnému šoku, pádu burz v roce 1987).

I po cca 35 letech od výše uvedených událostí, do pasivně spravovaných podílových fondů investuje cca 10 % drobných investorů v USA či Velké Británii, v České republice bude podíl těchto investorů nižší i z důvodu menší nabídky pasivně řízených fondů.

Zároveň, na finančních trzích vyspělých zemí dochází dlouhodobě k nárůstu podílu institucionálních investorů. Platí přitom, že finanční trhy s vyšším podílem institucionálních investorů jsou méně náchylné na „anomálie“. V tomto jde trend na ruku portfolio manažerům, kteří sice stále ztrácí vůči pasivně řízeným fondům na rostoucích trzích, jsou však schopni lépe eliminovat ztráty na klesajících trzích (v době poklesu poráží pasivně řízené fondy pouze cca 30 % – 40 % portfolio manažerů).

Kombinace obojího

Samozřejmě, světlo světa spatřují investiční produkty kombinující pasivní a aktivní správu portfolia. Tyto produkty mají za účel vytěžit maximum z rostoucího trhu a maximálně eliminovat dopad propadů cen cenných papírů a celkově „vyhladit“ volatilitu své ceny (více o tomto tématu najdete např. v tomto článku popisující „hybridní“ správu v podání investiční společnosti Franklin Templeton).

Připraveno ve spolupráci se společností Phoenix Investor

3 věci, kterými se neřídit při výběru podílového fondu

Dnes jsem pro Vás se společností Phoenix Investor připravili přehled 3 často se opakujících chyb při výběru podílových fondů.

 „Investování do cenných papírů se liší od běžných nákupů. Neplatí zde úměry, na které jsme zvyklí při výběru oblečení, auta, dovolené apod. Například, pokud investujete na základě historických výkonností podílového fondu, pravděpodobnost toho, že budete zklamaní z výnosu své investice se téměř rovná jistotě. Na druhou stranu, pokud si vyberete termín dovolené na základě historických údajů o počasí, je pravděpodobnost toho, že Vám počasí bude na dovolené přát, poměrně vysoká“, přibližuje specifika podílových fondů Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor

 Vstupní poplatek

Investice do podílových fondů jsou zpravidla zatíženy tzv. vstupním poplatkem, který si investiční společnost „strhává“ z počátečního vkladu. Tj. pokud investujete 10 000 Kč do podílového fondu se vstupním poplatkem 3 % hrazeným právě z investované částky, investiční společnost si z 10 000 Kč „ponechá“ 300 Kč a za zbylých 9 700 Kč nakoupí klientovi cenné papíry.

Vstupní poplatek činí nejčastěji:

 • 3 % – 5,75 % u akciových podílových fondů
 • 3 % – 5 % u dluhopisových podílových fondů
 • 0 % – 2 % u fondů peněžního trhu a fondu krátkodobých investic

 

Výše vstupního poplatku však žádným způsobem neslouží jako indikátor „kvality“ podílového fondu (pokud bychom se drželi dogmatu, že čím vyšší cena, tím vyšší kvalita). Viz níže uvedené korelační grafy akciových podílových fondů, ze kterých je patrné, že tato úměra (vyšší vstupní poplatek = vyšší zhodnocení) neplatí.

 

Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora

Benchmark

Velká část podílových fondů má ve svém statusu uvedenu informaci o benchmarku, který se tento podílový fond snaží překonat. Např. pokud akciový podílový fond má jako benchmark index S&P 500, znamená to, že se tento podílový fond snaží překonat výkonnost indexu S&P5 500. To, že má podílový fond určený benchmark neznamená, že musí nutně investovat do cenných papírů v rámci tohoto indexu. Řada podílových fondů investujících globálně má jako benchmark MSCI World, nijak se však neřídí strukturou tohoto indexu.

Ovšem, výkonnostmi podílových fondů majících stejný benchmark mohou být velké rozdíly. Viz níže struktura pětiletých výkonností akciových podílových fondů, které mají jako benchmark index S&P 500.

Historická výkonnost

To nejlepší nakonec. Riziko investic dle historických výkonností je častým tématem článků zaměřených na osobní finance. Pojďme se na tuto základní chybu podívat z trošku jiného úhlu.

Zkoumali jsme výkonnosti 905 akciových podílových fondů v letech 2013–2016 a:

 • 16,57 % podílových fondů vykázalo kladnou výkonnost ve všech letech sledovaného období
 • žádný zpodílových fondů se neumístil více než 2x po sobě v TOP 10 nejvýkonnějších fondů
 • pouze 3 podílové fondy se svými výkonnostmi umístily vTOP 20 nejvýkonnějších podílových fondů alespoň 3x v řaděa
 • 24 fondů se ve sledovaném období objevilo mezi TOP 20 nejvýkonnějšími fondy i mezi TOP 20 fondy snejnižší výkonností,

 

I pokud budete investovat do podílového fondu, který svými historickými výkonnostmi překonával své „konkurenty“, je vyšší pravděpodobnost toho, že v příštích 3 letech vykáže tento fond alespoň jeden ztrátový rok či spadne svou výkonností mezi nejméně výkonné fondy, než že tento podílový fond bude i nadále patřit mezi ty nejvýkonnější.

Emerging markets vs. frontier markets – jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Pojmy „emerging markets“ a „frontier markets“ nemají přesně danou definici. Obecně platí, že emerging markets jsou méně vyspělé země, přičemž nižší vyspělostí je často míněna:

 • nižší gramotnost obyvatel
 • menší rozvinutost finančního trhu (ochrana investorů, likvidita)
 • horší politická stabilita
 • větší závislost ekonomiky na zemědělství či oborech s nízkou přidanou hodnotou

 

Frontier markets jsou pak ještě méně vyspělou podskupinou emerging markets. Vzhledem k tomu, že není stanovena definice jednotlivých skupin zemí, liší se napříč jednotlivými indexy i zařazení jednotlivých ekonomik, viz tabulka níže.

Dále, ani jeden z indexů nerozděluje všechny země, ale pouze země, jejichž akciové trhy jsou zahrnuty v konkrétním indexu konkrétní společnosti, přičemž váha jednotlivých akciových trhů se liší (zpravidla v závislosti na jejich kapitálové hodnotě).

Z tohoto důvodu nenajdeme v indexech společností FTSE Russel a MSCI země jako Lotyšsko, Namibie či Panama.

Zároveň, zařazení jednotlivých zemí a jejich kategorizace je pravidelně aktualizováno v závislosti na aktuální finanční a ekonomické situaci.

Přehled zařazení jednotlivých zemí dle indexů FTSE Russel, MSCI a Standard & Poor’s

Země FTSE Russel MSCI Standard & Poor’s
Argentina Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Austrálie Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Bahrajn Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Bangladéš Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Belgie Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Benin Frontier Market
Botswana Frontier Market Frontier Market
Brazílie Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Bulharsko Frontier Market Frontier Market
Čína Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Dánsko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Egypt Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Ekvádor Frontier Market
Estonsko Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Filipíny Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Finsko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Francie Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Ghana Frontier Market Frontier Market
Guinea-Bissau Frontier Market
Chile Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Chorvatsko Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Indie Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Indonésie Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Irsko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Itálie Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Izrael Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Jamajka Frontier Market
Japonsko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Jordánsko Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Kanada Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Katar Frontier Market Emerging Market Emerging Market
Kazachstán Frontier Market Frontier Market
Keňa Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Kolumbie Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Kuvajt Frontier Market Frontier Market
Kypr Frontier Market
Libanon Frontier Market Frontier Market
Litva Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Lotyšsko Frontier Market
Lucembursko Advanced Market Advanced Market
Maďarsko Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Makedonie Frontier Market
Malajsie Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Mali Frontier Market
Malta Frontier Market
Maroko Emerging Market Frontier Market Frontier Market
Mauricius Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Mexiko Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Namibie Frontier Market
Německo Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Niger Frontier Market
Nigérie Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Norsko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Omán Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Panama Frontier Market
Peru Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Polsko Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Portugalsko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Rakousko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Rumunsko Frontier Market
Rusko Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Řecko Advanced Market Emerging Market Emerging Market
Senegal Frontier Market
Singapur Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Slovensko Frontier Market
Slovinsko Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Srbsko Frontier Market Frontier Market
Španělsko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Švédsko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Švýcarsko Advanced Market Advanced Market Advanced Market
Thajsko Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Togo Frontier Market
Tunisko Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Turecko Emerging Market Emerging Market Emerging Market
Vietnam Frontier Market Frontier Market Frontier Market
Zambie Frontier Market

 

Jak již bylo zmíněno, frontier markets patří mezi nejméně vyspělou skupinu zemí, jejichž akciové trhy jsou pokryty indexy jednotlivých investičních či ratingových společností. Investoři do těchto indexů či podílových fondů investujících na frontier markets tedy musí počítat s:

 • zvýšenou volatilitou těchto trhů
 • vyšším politickým rizikem (znárodňování, horší ochrana investorů apod.)
 • vyšším měnovým rizikem (kurzy měn frontier markets jsou náchylnější k vysokým výkyvům)
 • nižší likviditou a tím pádem omezenou schopností prodat své investice rychle za přijatelnou cenu

Na druhou stranu, nízká míra rozvinutosti představuje potenciál vysokých výnosů, vyšších než v případě advanced markets či emerging markets. Tento potenciál však negarantuje žádný budoucí vývoj.

Připraveno ve spolupráci se společností Phoenix Investor

 

Odkazy na zdroje dat (zařazení jednotlivých zemí)

http://www.ftse.com/products/downloads/FTSE-Country-Classification-Update_latest.pdf

https://www.msci.com/market-classification

https://us.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-global-bmi-sp-ifci-indices.pdf

Tento text má informační charakter, neslouží jako investiční doporučení

5 výhod investic do podílových fondů

1. Potenciál vysokého zhodnocení

S podílovými fondy můžete dosáhnout zhodnocení, které výrazně převyšuje míru inflace, tj. dochází k růstu reálné hodnoty Vašich prostředků.

2. Dostupnost „velkých příležitostí“ pro drobné střadatele

Prostřednictvím podílových fondů můžete koupit akcie společností, jako jsou Apple, Microsoft, Samsung, BMW, Vodafone apod. Stačí Vám k tomu 100 Kč (minimální výše investic do podílových fondů). S ohledem na pestrou nabídku podílových fondů v České republice (přes 2 000 produktů) jsou Vám k dispozici investiční příležitosti ve všech koutech světa a ve všech odvětví. Ať už se jedná o americké banky, japonské technologické společnosti, evropské průmyslové giganty či těžaře uhlí, mědi, zlata, zinku z Austrálie

3. Likvidita

Otevřené podílové fondy jsou velmi likvidní, tj. vložené peníze lze získat velmi rychle zpět. Odprodej podílových listů probíhá zpravidla online a investiční společnost vyplácí peníze z prodeje podílových listů během několika dnů.

4. Transparentnost

Správci podílových fondů průběžně zveřejňují strukturu portfolia podílových fondů, tj. informace o tom, do jakých cenných papírů a v jakém množství podílový fond investuje. Zároveň, správci podílových fondů zveřejňují zpravidla měsíční zprávy, ve kterých komentují aktuální vývoj u cenných papírů, do nichž podílový fond investuje, a zdůvodňují investiční rozhodnutí, ke kterým v daný měsíc došlo.

5. Profesionální správa

Podílový fond řídí jeden či více portfolio manažerů, kteří zpravidla disponují týmem analytiků, jež vyhodnocují potenciál jednotlivých cenných papírů. Portfolio manažeři či analytici podílového fondu se zároveň účastní strategických jednání firem, jejichž cenné papíry (akcie, dluhopisy) má fond v portfoliu. Správce fondu má tak z první ruky informace, ke kterým se běžný drobný investor nedostane a není tak schopen (tento drobný investor) vyhodnotit aktuální potenciál dané společnosti.
Připraveno ve spolupráci se společností Phoenix Investor, nezávislou poradenskou společností pro náročné zákazníky z privátního sektoru, akademiky a podnikatele napříč celou Evropou.