Bankovní převod

Způsob platby, resp. přesun finanční částky z jednoho bankovního účtu na jiný účet, pokud mluvíme o bezhotovostní platbě anebo hotovostní převod, pokud vkládáme částku u přepážky v bance a dále pak odesíláme na bankovní účet. V České republice jsou lhůty pro převod peněžních prostředků (úhrady) mezi bankami stanoveny zákonem o platebním styku. Uskutečňuje–li se úhrada v rámci jedné banky, účet příjemce je kreditován týž den, kdy byl účet plátce debetován. V případě mezibankovní úhrady je účet příjemce kreditován následující nebo maximálně druhý pracovní den ode dne, kdy byl účet plátce debetován.