Bankovní tajemství

Povinnost všech institucí s bankovní licencí zachovávat mlčenlivost o obchodech, stavech účtů a depozit svých klientů.