Bankrot

Situace, kdy má daná osoba/společnost více věřitelů a není schopna plnit své splatné závazky.