Benchmark

Index (akciový, dluhopisový, komoditní, měnový apod.), který slouží především k porovnání výkonnosti fondu či investičního certifkátu, často provozovaný určitou bankou či investiční společností.