Beta (investování)

Ukazatel volatility či systémového rizika cenného papíru či portfolia v porovnání s trhem jako celkem.