BIC

Kód BIC je zkratka anglických slov Business Identification Code, jedná se o kód, který jednoznačně identifikuje banku v mezinárodním platebním styku (podobně jako kód banky v tuzemském platebním styku). Skládá se z 8 nebo 11 znaků. Obsahuje kód banky, kód země, kód místa, příp. kód pobočky. Je založen na mezinárodní normě ISO 9362.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]