3 věci, kterými se neřídit při výběru podílového fondu

Dnes jsem pro Vás se společností Phoenix Investor připravili přehled 3 často se opakujících chyb při výběru podílových fondů.  „Investování do cenných papírů se liší od běžných nákupů. Neplatí zde úměry, na které jsme zvyklí při výběru oblečení, auta, dovolené apod. Například, pokud investujete na základě historických výkonností podílového fondu, pravděpodobnost toho, že budete zklamaní… Read More »

Emerging markets vs. frontier markets – jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Pojmy „emerging markets“ a „frontier markets“ nemají přesně danou definici. Obecně platí, že emerging markets jsou méně vyspělé země, přičemž nižší vyspělostí je často míněna: nižší gramotnost obyvatel menší rozvinutost finančního trhu (ochrana investorů, likvidita) horší politická stabilita větší závislost ekonomiky na zemědělství či oborech s nízkou přidanou hodnotou   Frontier markets jsou pak ještě méně… Read More »

5 výhod investic do podílových fondů

1. Potenciál vysokého zhodnocení S podílovými fondy můžete dosáhnout zhodnocení, které výrazně převyšuje míru inflace, tj. dochází k růstu reálné hodnoty Vašich prostředků. 2. Dostupnost „velkých příležitostí“ pro drobné střadatele Prostřednictvím podílových fondů můžete koupit akcie společností, jako jsou Apple, Microsoft, Samsung, BMW, Vodafone apod. Stačí Vám k tomu 100 Kč (minimální výše investic do… Read More »

Modelový výpočet mzdy aneb Co lze vyčíst z výplatní pásky

Výplatní pásky zaměstnanců se podle způsobu účtování jednotlivých firem mírně liší, ale na všech figuruje hrubá a čistá mzda. S pomocí modelového příkladu si ujasníme, co tyto základní a s nimi související položky výplatních pásek obsahují. Hrubá měsíční mzda, která se obvykle uvádí v pracovní smlouvě, je součtem základní mzdy, tarifu za svátek, náhrady dovolené a odměn. V našem… Read More »

Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?

Spoření spočívá v odkládání peněz pro případné budoucí použití, které jsou však nízce úročeny a po odečtení daní a inflace nemusí být vůbec zhodnoceny. Oproti tomu od investování finančních prostředků očekáváme jejich růst v závislosti na čase. Spoření a investování odlišuje především míra rizika ztráty, která je s těmito aktivitami spojená. Naspořené peníze mají být finanční rezervou,… Read More »

Rychlé nebankovní půjčky – jejich poskytovatelé odměňují věrnost a řádné splácení

Pokud žádáte o nebankovní půjčku poprvé, počítejte s tím, že velmi často získáte finance ve výši do 5 000 Kč. Jestliže svůj závazek splatíte řádně a včas, nabídne Vám nebankovní společnosti možnost půjčit si příště více. Ti nejvěrnější a nejspolehlivější klienti pak mohou dosáhnout na půjčku až 50 000 Kč! Ze 45 zkoumaných nebankovních společností nabízí pouze 6,06 %… Read More »

Rozdíl mezi přímými a nepřímými daněmi

Daňová soustava České republiky obsahuje přímé a nepřímé daně, odlišné podstatou jejich vybírání a přiznávání. Nejvýznamnější jsou pro státní rozpočet nepřímé daně (daň z přidané hodnoty a spotřební daň). Na třetím místě je daň z příjmu fyzických a právnických osob. U přímých daní lze přesně určit subjekt, který je bude platit. To znamená, že plátce… Read More »

Rozdíly mezi akciovou společností a s.r.o.

Jak akciové společnosti, tak s.r.o. jsou kapitálové obchodní společnosti a nejvíce využívané formy podnikání v České republice. Rozdílů mezi „akciovkou“ a „eseróčkem“ se dá najít mnoho, ale ten hlavní spočívá ve způsobu jejich řízení. Společnost s ručením omezeným má obvykle jen několik vlastníků zapsaných v obchodním rejstříku, z nichž každý má určitý podíl v procentech. Tyto osoby vyberou… Read More »

Co je monopol – historie a příklady

Jako monopol se označuje výsadní postavení firmy na určitém trhu, které jí dává potenciální výhodu. Ze subjektu se stává monopolista (z řeckého mono – jeden a polist – prodávající) ovládající příslušné odvětví. Předpokladem vzniku monopolu jsou bariéry trhu bránící vstupu nových firem do příslušného odvětví (na trhu je tzv. nedokonalá konkurence). V ekonomické realitě je absolutní… Read More »

Typy dluhopisů

Dluhopis (obligace, bond) je cenný papír, který zjednodušeně představuje půjčku investora emitentovi: státu, místní samosprávě (municipalitě) či obchodní společnosti. Od klasické půjčky se dluhopis odlišuje veřejnou obchodovatelností. Emitent (dlužník) se jím zavazuje investorovi (novému majiteli) vyplatit v době splatnosti stanovenou peněžní částku, vyjadřující nominální hodnotu dluhopisu, a rovněž úrok (kupon). Dluhopisy mohou být listinné (ve fyzické… Read More »