Blue chips

Označení pro akcie velkých, zdravých akciových firem. Často se jedná o velké společnosti, leadery trhu s mezinárodní působností. V České republice lze za blue chips považovat akcie, jako jsou ČEZ či Komerční banka.