Bonus

V pojišťění z anglického „premium“ – sleva na platbě pojistného, zejména s ohledem na zdravotní stav klienta, dobu trvání pojistné smlouvy (resp. její řádné placení v minulosti), případně bezeškodní průběh smlouvy.