Burzovní index

Slouží jako ukazatel celkového vývoje daného trhu, pomocí něhož je možné sledovat vývoj trhu v čase i jeho vývojové tendence. Burzovní index neodráží pouze aktuální stav vývoje trhu, ale i jeho dlouhodobější vývoj a tendence a můžeme na něj proto nahlížet také jako na určité měřítko úspěšnosti vývoje portfolia daného investora z hlediska výnosů. Všechny burzovní nebo akciové mimoburzovní trhy mají své vlastní indexy pro jednotlivé druhy cenných papírů na nich obchodovaných. Jako nejdůležitější indexy jsou vnímány indexy akciové.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]