Burzovní výbory

Burzovní výbory jsou orgány burzy, které si může zřídit burzovní komora. Burzovní komora je statutárním orgánem burzy a jedná jejím jménem. Zřizovaným výborem může být: výbor pro členské otázky, výbor pro kotaci nebo výbor pro burzovní obchody. Tyto se dále zabývají jim příslušnými činnostmi a mimo jiné volí i burzovního ředitele.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]