Býčí trh

Období růstu cen cenných papírů na finančních trzích a všeobecně rozšířenému optimismu, který dává základ pro další růst cen.