CAP

Toto označení je často používáno ve spojení s investičními certifikáty a jejich předmětem je nejvyšší možná hranice, které může podkladové aktivum dosáhnout. V případě, že certifikát obsahuje cap, znamená to, že jeho maximální výnos je již od počátku omezen touto hranicí, dokonce i pokud by se hodnota investičního certifikátu pohybovala nad touto hranicí. Cap je stanovován emisní bankou, je platný po celou dobu jeho trvání a nelze jej měnit.