Cargo pojištění

Pojištění věcí nebo zboží proti poškození během přepravy různými dopravními prostředky. Někdy se využívá názvu majetkové pojištění zásilek při přepravě. Přeprava zboží je celosvětově hodnocena jako nejrizikovější část obchodování se zbožím. Případná náhrada škody na přepravovaném zboží je pro všechny druhy přeprav limitována příslušnými mezinárodními úmluvami pouze určitou částkou vztaženou na 1 brutto kg přepravovaného zboží.