Cash flow

(peněžní tok) rozdíl mezi příjmy a výdaji vyjádřený penězi či jejich ekvivalentem.