Cash on delivery

Je anglické spojení označující prodej zboží pomocí pošty, za které je placeno zpravidla při převzetí, spíše nežli předem. Pokud k úhradě zboží nedojde, je vráceno prodejci. Výhodami těchto plateb pro prodejce je zejména to, že 1) zákazníci nemusí mít kreditní kartu pro to, aby si mohli zboží koupit, 2) dává větší prostor impulzivním nákupům, protože platba za zboží je oddělena od jeho koupě a 3) zvyšuje důvěryhodnost prodejců díky tomu, že se za zboží platí teprve při jeho doručení. Hlavní nevýhodou naopak je to, že dochází k vracení většího počtu objednávek z toho důvodu, že se zákazníci cítí méně zavázaní zboží převzít, než kdyby jej zaplatili předem.