CEFTA

(Central European Free Trade Agreement) Středoevropská zóna volného obchodu, sdružující země ze středoevropského regionu, jež nejsou členskými zeměmi EU. V roce 2013 byly členskými zeměmi Makedonie, Albánie.