Cena

Směnná hodnota určitého statku či služby vyjádřená v penězích.