Cenová elasticita nabídky

Cenová elasticita nabídky – citlivost nabídky statku na jeho cenu – se definuje jako procentuální změna nabízeného množství zboží vyvolaná jednoprocentní změnou ceny tohoto zboží.

Cenovou elasticitu nabídky ekonomové zkoumají, chtějí-li změřit pružnost reakce nabízeného množství zboží na změnu jeho tržní ceny. Důležitý je zde také časový faktor, který do oboru systémově zavedl A. Marshall.

Příklad: pokud se zvýší-li cena statku o 10 % a jeho nabízené množství vzroste o 20 %, cenová elasticita nabídky (Es) = 2 (20/10).

3 pásma rozsahu hodnot koeficientu cenové elasticity nabídky:

  1. Es > 1: cenově elastická nabídka – jednoprocentní zvýšení ceny zboží vyvolalo zvýšení nabízeného množství o více než jedno procento.
  2. Es= 1: jednotková elasticita nabídky – jednoprocentní zvýšení ceny zboží vyvolalo zvýšení nabízeného množství o jedno procento.
  3. Es< 1: neelastická nabídka – vzniká při jednoprocentním růstu ceny a menším než jednoprocentním růstu nabízeného množství.
[Celkem: 1    Průměr: 2/5]