Centrální banka

Je vrcholná finanční instituce ustanovená vládou, která má na starosti finanční a měnovou stabilitu země, podporu hospodářského růstu a dohled nad ostatními bankovními a pojišťovacími institucemi. Mezi hlavní činnosti centrální banky patří také emise peněz, vydávání a odnímaní povolení a licencí a vedení účetnictví státu. Jejím cílem obvykle není tvorba zisku.