Černý trh

Je součástí šedé neboli stínové ekonomiky a dochází na něm k nákupu a prodeji zboží nelegálně.  Pro černý trh je typické, že nelegální je již samotná transakce. Část obchodovaného zboží či služeb by tak nemusela být nelegální, pokud by k transakci nedocházelo nelegální cestou. Důsledkem toho jsou prodejci a kupující na černém trhu nuceni operovat mimo běžnou, státem podporovanou ekonomiku. Mezi nejčastější motivy k využívání tohoto trhu patří prodej pašovaného nebo zakázaného zboží, snaha vyhnout se placení daní a cenovým kontrolám. Existuje též takzvaný šedý trh, který se od černého liší tím, že je zboží distribuováno pomocí neoficiálních, neschválených anebo nezamýšlených, avšak legálních kanálů. Předmětem transakcí na černém trhu jsou nejčastěji drogy, zbraně, prostituce, alkohol, tabák nelegálně vytěžené dřevo, paliva, pirátské kopie hudby, filmů a programů, zvířata a jejich produkty a obchod s lidským materiálem. Podle odhadů OECD z let 1999-2007 byl objem stínové ekonomiky mezi 15-17% světového HDP a podílelo se na ní až 1,8 miliardy lidí na celém světě.

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]