Cestovní šek

Jedna z nejstarších metod platebního styku nahrazující peněžní hotovost. Výstavce šeku se svým podpisem zavazuje ze svého účtu uhradit určenou částku adresátovi šeku. V dnešní době se již jedná o výjimečně užívaný způsob plateb, postupně vytlačovaný platebními kartami.