Churning

Nadměrné obchodování s cennými papíry ze strany obchodníka s cennými papíry za účelem zvýšení vlastního zisku na úkor klienta. S touto aktivitou je spojen postih ze strany ČNB v podobě pokuty či odebrání licence.