Cílování inflace

Jedním z nástrojů monetární politiky je cílování inflace, při kterém centrální banka stanoví pro středně dlouhé období inflační cíl, jímž může být i určité inflační rozmezí, a tento cíl poté oznámí veřejnosti. Vychází přitom z předpokladu, že nejlepším způsobem, jak může monetární politika podporovat dlouhodobý ekonomický růst je udržování cenové stability. Té poté v krátkém období dosahuje pomocí změn úrokových sazeb. V případě, kdy hrozí překročení cílové inflace, úrokové sazby zvýší a tím přehřívající se ekonomiku zpomalí a naopak pokud je skutečná inflace nižší, než ta cílová, centrální banka úrokové sazby sníží a tím nastartuje růst ekonomiky a spolu s ní i inflace.

[Celkem: 1    Průměr: 2/5]