COP, SCOP (tepelná čerpadla)

Základním parametrem tepelných čerpadel je topný faktor COP (Coefficient of Performance – koeficient výkonu), který udává, jaký je teoretický poměr mezi čerpadlem vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Platí přitom, že čím vyšší je topný faktor, tím lepší je tepelné čerpadlo, protože při svém provozu potřebuje méně elektrické energie.

Hodnota topného faktoru COP kolísá v závislosti na podmínkách, v nichž tepelné čerpadlo pracuje. I z tohoto důvodu výrobci a prodejci tepelných čerpadel pracují s topným faktorem SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Hodnota tohoto parametru se stanovuje na základě dat z tetování tepelného čerpadla v laboratorních podmínkách a klimatických dat.

Ovšem, ani parametr SCOP není zcela přesný, a to z těchto důvodů:

  • lokalita. Parametr SCOP je počítán tak, že vlaboratorních podmínkách dojde k měření výkonu čerpadla při jednotlivých teplotách a následně dojde k výpočtu parametru SCOP v závislosti na klimatických podmínkách v dané Ovšem, i na území České republiky existují oblasti s výrazně odlišnými klimatickými podmínkami. Například na jižní Moravě či v Praze jsou průměrné teploty vyšší než v horských či podhorských oblastech Jeseníků, Beskyd, Krkonoš apod.
  • ohřev vody. Některé typy tepelných čerpadel zvládají i ohřev vody a je to právě tato vlastnost, pro kterou řada lidí volí tepelná čerpadla jako svůj primární zdroj tepla. Ovšem, topný faktor čerpadla je při ohřevu vody výrazně nižší než u vytápění. Vzávislosti na objemu a teplotě ohřívané vody se tak reálná hodnota faktoru SCOP může lišit od hodnoty uváděné na štítku vý
  • teplota topného systému. Hodnota parametru SCOP platí pro teplotu vody vtopném systému 35 ° Tato hodnota je ale reálná spíše u nízkoenergetických a pasivních domů. U starších budov s vyšší spotřebou energie činí teplota vody v topném systému zpravidla 40 °C–60 °C. Tepelné čerpadlo, která má topný faktor SCOP 4,8 při teplotě vody 35 °C bude mít při vytápění radiátorovým systémem na teplotu 55 °C hodnotu SCOP pouze 3,5.

Zároveň, hodnota SCOP se bude, v závislosti na podmínkách (teplotách), u jednotlivých typů čerpadel výrazně lišit. Parametr SCOP u systémů vzduch/voda vychází velmi optimisticky v podmínkách mírného klimatu (teploty do -10 °C), v chladnějších regionech však tato hodnota výrazně klesá.

 

Zdroje:

http://www.cerpadla-ivt.cz/

http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/13196-parametry-pro-hodnoceni-efektivity-tepelnych-cerpadel-cop-a-scop

[Celkem: 3    Průměr: 5/5]