CRM systém

Nejčastěji nástroj, případně soubor firemních procesů, které mají za úkol řídit vztahy se současnými a budoucími zákazníky společnosti. CRM systém rovněž slouží k automatizaci a synchronizaci práce různých oddělení společnosti, např. marketingové oddělení, prodejní oddělení, technická podpora.

Hlavní cíle CRM systému

  • usnadnění navázání vztahu s potenciálními klienty
  • usnadnění udržování vztahu se současnými klienty na vysoké úrovni
  • zjednodušení administrativy na straně společnosti, která CRM systém implementovala (např. pomocí služby evidence dokumentů, virtuálních asistentek, předdefinovaných alertů)
  • usnadnění předání zakázky klientovi a její řádné ukončení

Čím dál větší roli v systému řízení vztahu se zákazníky hrají sociální sítě (především pak Facebook), které slouží k přímé oboustranné komunikaci se současnými i potenciálními klienty (sociální sítě jsou využívány zejména ve fázi navázání a udržování vztahu s budoucími či potenciálními klienty).

Příklady CRM systémů a jejich částí dostupných v České republice

[Celkem: 0    Průměr: 0/5]