Cyklická nezaměstnanost

Pod pojmem cyklická nezaměstnanost se rozumí situace, kdy celková poptávka v ekonomice není dost velká na to, aby byl zaměstnán každý, kdo chce pracovat. Vzniká tak, že poptávka po většině zboží a služeb klesá, není potřeba tolik výrobní kapacity a v důsledku toho je potřeba i méně pracovníků. Mzdy jsou málo pružné, a proto se nesníží do rovnovážné úrovně, což má za následek velký nárůst nezaměstnanosti. Tento druh nezaměstnanosti je nazýván cyklickou proto, že je spjatá s kolísáním hospodářského cyklu. V případě cyklické nezaměstnanosti je počet nezaměstnaných větší, než je počet nabízených pozic a proto i kdyby bylo dosaženo stavu plné zaměstnanosti a všechna místa obsazena, někteří pracovníci by přesto zůstali nezaměstnaní. Někteří odborníci spojují cyklickou nezaměstnanost s nezaměstnaností frikční, protože některé její faktory mají cyklickou povahu. Kupříkladu prudký pokles v nabídce peněz může vyvolat šok a vést k náhlému poklesu celkové poptávky. Podle Keynesiánců se však dá tento problém poměrně jednoduše vyřešit prostřednictvím zásahů státu. Jednou z možností je v takovém případě zvýšit vládní výdaje a tím zaměstnanost a poptávku zvýšit, zatímco druhá možnost je cestou expanzivní monetární politiky, která bude mít za následek zvýšení objemu peněz v ekonomice, snížení úrokových sazeb a teoreticky i zvýšení nevládních výdajů, tj. výdajů firem a obyvatelstva.