D&О

Jedná se o označení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem funkce člena představenstva nebo dozorčí rady.