Daň

Povinnost platby do veřejného rozpočtu stanovená zákonem, určená k získání prostředků na úhradu celospolečenských potřeb (veřejných statků a služeb). Za platbu daní není zdaňovaným subjektům (fyzickým i právnickým osobám) poskytována ekvivalentní protiplnění.

 

[Celkem:0    Průměr:0/5]