Daňové odpisy

Jedná se o část pořizovací ceny majetku, o kterou si můžeme snížit daňový základ při podávání přiznání k dani z příjmů za příslušné období. Daňové odpisy jsou upravovány zákonem o daních z příjmů.