Debet

Je účetní položka, která znamená navýšení aktiv nebo snížení závazků v rozvaze společnosti nebo na bankovním účtu klienta.

[Celkem: 1    Průměr: 5/5]