Debet

Je účetní položka, která znamená navýšení aktiv nebo snížení závazků v rozvaze společnosti nebo na bankovním účtu klienta.