Deficit

Neboli schodek je převis závazků nad aktivy, obvykle za určité období. Příkladem může být deficit státního rozpočtu.