Deflace

Zvyšování kupní síly v zemi v důsledku reálného poklesu cenové hladiny. Deflace je opakem inflace.